РУ БЕ EN

БЕЛАРУСКІЯ КНІГІ-ЮБІЛЯРЫ

Беларускія кнігі-юбіляры 2022

 

100 гадоў - Якуб Колас "Песні-жальбы" (1912)

110 гадоў - Янка Купала "Сон не кургане" (1912)

100 гадоў - Янка Купала "Спадчына" (1922)

100 гадоў - М.Чарот "Завіруха" (1922)

100 гадоў - М.Чарот "Босыя на вогнішчы" (1922)

95 гадоў - Якуб Колас "У глыбі Палесся" (1927)

95 гадоў - Янка Купала "Магіла льва" (1927)

95 гадоў - Я.Маўр "Чалавек ідзе" (1927)

90 гадоў - М.Чорны "Бацькаўшчына" (1932)

85 гадоў - М.Лынькоў "Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў" (1937)

85 гадоў - М.Лынькоў "Міколка-паравоз" (1937)

65 гадоў - М.Танк "След бліскавіцы" (1957)

60 гадоў - І.Мележ "Людзі на балоце" (1962)

55 гадоў - У.Дубоўка "Жоўтая акацыя" (1967)

50 гадоў - У.Караткевіч "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" (1972)

45 гадоў - У.Караткевіч "Зямля пад белымі крыламі" (1977)

40 гадоў - В.Быкаў "Знак бяды" (1982)

 

БЕЛАРУСКІЯ КНІГІ-ЮБІЛЯРЫ 2021

175 гадоў -  Баршчэўскі Я. “Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях (1846)

130 гадоў - Багушэвіч Ф. “Дудка беларуская” (1891)

95 гадоў - Колас Я. “На прасторах жыцця” (1926)

95 гадоў - Колас Я. “Казкі жыцця” (1926)

95 гадоў - Маўр Я. “У краіне райскай птушкі”(1926)

80 гадоў - Чорны К. “Насцечка”(1941)

60 гадоў - Быкаў В. “Трэцяя ракета”(1961)

60 гадоў - Мележ І. “Людзі на балоце” (1961)

60 гадоў - Макаёнак А. “Лявоніха на арбіце”  (1961)

55 гадоў - Васілевіч А. “Расці, Ганька” (1966)

55 гадоў - Вольскі В. “Несцерка” (1966) 

55 гадоў - Караткевіч У. “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” (1966)

55 гадоў - Мележ І. “Подых навальніцы” (1966)

55 гадоў - Быкаў В. “Абеліск” (1971)

45 гадоў - Шамякін І. “Гандлярка і паэт” (1976)

35 гадоў - Адамовіч А. “Апошняя пастараль” (1986)

35 гадоў - Далідовіч Г. “Гаспадар-камень” (1986)

35 гадоў - Тарасаў К. “Пагоня на Грунвальд” (1986)

35 гадоў - Тарасаў К. “Тры жыцці княгіні Рагнеды” (1986)

25 гадоў - Быкаў В. “Пакахай мяне, салдацік”(1996)

Интернет-ресурсы: